ตัวอย่างภาพ :
ก่อน – หลัง การเคลือบผิวฟัน ( Veneer)

————————–————————–——
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันกับเราได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/dentiqueclinic
Instragram : Dentiqueclinic
Website : www.dentiqueclinic.com
Tel : 095 842 4888 , 02-1022612-3