การทำรากฟันเทียม คืออะไร มีกี่ประเภท เจ็บไหม พร้อมสรุปราคารากฟันเทียม

บรรยากาศคลินิก

รากฟัน เทียม

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม คือวิธีทดแทนฟันแท้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ทั้งซี่หรือหลายซี่ โดยเฉพาะฟันหน้า เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในแง่ของความสวยงาม ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว และความรู้สึกในการเคี้ยวอาหาร

รากฟันเทียมทำจากอะไร

“รากฟันเทียมส่วนใหญ่ทำจาก ไทเทเนียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความคงทนสูง เข้ากันได้ดีกับร่างกายมนุษย์ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และสามารถยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี

นอกจากไทเทเนียมแล้ว ยังมีรากฟันเทียมบางชนิดที่ทำจาก เซอร์โคเนียม วัสดุเซรามิกสีขาว เหมาะสำหรับใช้ในตำแหน่งฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม

อย่างไรก็ตาม รากฟันเทียมที่ทำจากไทเทเนียมยังคงเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุด เนื่องด้วยความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน และราคาที่ย่อมเยากว่าเซอร์โคเนียม”

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

“รากฟันเทียม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ

1. Fixture: สกรูไทเทเนียม ฝังอยู่ใต้เหงือกในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
2. Abutment: เดือยเชื่อมต่อระหว่าง Fixture กับครอบฟัน ทำหน้าที่แทนโครงสร้างแกนฟัน
3. Crown: ตัวฟัน ทำจากเซรามิกลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ


อายุการใช้งานของรากฟันเทียม ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย โดยทั่วไป รากฟันเทียมสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี”

หลักการทำงานของรากเทียม

หลักการทำงานของรากเทียม

รากเทียมทำงานโดยเลียนแบบระบบรากฟันธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้


1. รากเทียม (Implant)

ทำจากวัสดุไทเทเนียม มีลักษณะคล้ายสกรู ฝังลงในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับตัวฟัน

2. อะบัตเมนต์ (Abutment)

ยึดติดกับรากเทียม ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรากเทียมกับครอบฟัน

3. ครอบฟัน (Crown)

ครอบทับอะบัตเมนต์ ทำหน้าที่ทดแทนส่วนเนื้อฟันที่หายไป

กลไกการทำงาน

 • รากเทียมจะฝังลงในกระดูกขากรรไกร เกิดกระบวนการ Osseointegration กระดูกจะงอกขึ้นมาประสานกับผิวหน้ารากเทียม เกิดเป็นการยึดติดที่มั่นคง
 • อะบัตเมนต์จะยึดติดกับรากเทียม ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรากเทียมกับครอบฟัน
 • ครอบฟันจะครอบทับอะบัตเมนต์ ทำหน้าที่ทดแทนส่วนเนื้อฟันที่หายไป ช่วยให้สามารถบดเคี้ยวอาหารและพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผลลัพธ์

รากเทียมช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป ทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ ส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากโดยรวม ดังนี้

 • ฟื้นฟูการบดเคี้ยวอาหาร
 • ช่วยให้พูดได้ชัดเจน
 • เพิ่มความมั่นใจในการยิ้ม
 • รักษาโครงสร้างใบหน้า
 • ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ เช่น ฟันล้ม ฟันโยก”

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร อาการอย่างไร แพทย์จึงพิจารณาให้ทำรากฟันเทียม

ใครควรใส่รากฟันเทียม

รากฟันเทียมเหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ทั้งซี่หรือหลายซี่ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม รวมไปถึงผู้ที่สูญเสียฟันหน้า เนื่องจากรากฟันเทียมมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในแง่ของความสวยงาม ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว และความรู้สึกในการเคี้ยวอาหาร

ใครที่ไม่ควรใส่รากฟันเทียม

การใส่รากฟันเทียมเป็นทางเลือกที่ดี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความเหมาะสม ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

รากฟันเทียมมีกี่ประเภท

รากฟันเทียมมีหลายประเภท แบ่งตาม

1. รูปแบบ

 • รากฟันเทียมแบบสกรู (Screw implant) : รูปแบบมาตรฐาน ใช้งานทั่วไป
 • รากฟันเทียมแบบใบมีด (Blade implant) : มีขนาดบาง เหมาะกับผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรน้อย
 • รากฟันเทียมแบบราก (Endosteal implant) : ฝังในกระดูกขากรรไกร
 • รากฟันเทียมแบบใต้เยื่อบุ (Subperiosteal implant) : วางบนกระดูกขากรรไกร ใต้เยื่อบุ

2. วัสดุ

 • ไทเทเนียม (Titanium) : วัสดุมาตรฐาน ทนทาน ปลอดภัย
 • เซอร์โคเนียม (Zirconium) : สีใกล้เคียงฟันธรรมชาติ สวยงาม

3. ระยะเวลาการฝัง

 • รากฟันเทียมแบบทันที (Immediate implant) : ฝังหลังถอนฟันทันที
 • รากฟันเทียมแบบดั้งเดิม (Conventional implant) : ฝังหลังจากถอนฟัน 3-6 เดือน

4. การใช้งาน

 • รากฟันเทียมแบบเดี่ยว : รองรับฟัน 1 ซี่
 • รากฟันเทียมแบบสะพานฟัน : รองรับฟันหลายซี่
 • รากฟันเทียมแบบ All-on-4 : รองรับฟันทั้งปาก

การเลือกประเภทของรากฟันเทียม

 • ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปาก สุขภาพโดยรวม และความต้องการของผู้ป่วย
 • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสม

การทำรากฟันเทียมเจ็บไหม

การทำรากฟันเทียมอาจมีอาการเจ็บบ้างเล็กน้อยในระหว่างการผ่าตัด แต่ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเพื่อลดอาการเจ็บปวด และหลังการผ่าตัดอาจมีอาการบวมหรือปวดเล็กน้อย ซึ่งสามารถรับประทานยาแก้ปวดตามคำแนะนำของทันตแพทย์ได้

ระยะพักฟื้นการทำรากฟันเทียม

ระยะพักฟื้นการทำรากฟันเทียม แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ดังนี้

1. ช่วงหลังการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

 • 2-3 วันแรก: พักผ่อนให้เพียงพอ ประคบเย็น บ้วนน้ำเกลือ งดสูบบุหรี่ งดเคี้ยวอาหารบริเวณที่ทำการฝัง
 • 1 สัปดาห์: พบแพทย์เพื่อตรวจดูแผลและตัดไหม
 • 2-4 สัปดาห์: รอให้แผลหายดี หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว เผ็ด ร้อน
 • 4-6 เดือน: รอให้กระดูกขากรรไกรประสานกับรากฟันเทียม (Osseointegration)

2. ช่วงหลังการใส่ครอบฟัน

 • 1-2 วัน: ปรับตัวกับครอบฟัน สังเกตอาการผิดปกติ
 • 1 สัปดาห์: พบแพทย์เพื่อตรวจดูและปรับแต่งครอบฟัน
 • 1-2 เดือน: ตรวจติดตามผล ดูแลสุขอนามัยช่องปาก

ระยะเวลาพักฟื้นโดยรวม

ประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับกรณี

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาพักฟื้น

 • สุขภาพช่องปาก
 • สุขภาพโดยรวม
 • ประเภทของรากฟันเทียม
 • เทคนิคการผ่าตัด
 • การดูแลตัวเอง

ข้อควรระวัง

 • สังเกตอาการผิดปกติ เช่น บวม แดง อักเสบ เจ็บปวด
 • แจ้งแพทย์ทันทีหากพบอาการผิดปกติ
 • ดูแลสุขอนามัยช่องปาก แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ
 • พบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจติดตามผล

สรุป

ระยะพักฟื้นการทำรากฟันเทียมโดยทั่วไป 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ควรดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ และพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจติดตามผล

รากฟันเทียมมีกี่ยี่ห้อ

รากฟันเทียมมีหลายยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ตัวอย่างยี่ห้อที่พบบ่อย ได้แก่

1. Straumann (สวิตเซอร์แลนด์)

2. Nobel Biocare (สวีเดน)

3. Zimmer Biomet (อเมริกา)

4. Osstem (เกาหลีใต้)

5. Dentium (เกาหลีใต้)

6. Hiossen (เกาหลีใต้)

7. Neobiotech (เกาหลีใต้)

8. MegaGen (เกาหลีใต้)

9. SIC (อิตาลี)

10. Bicon (อเมริกา)

ข้อดี-ข้อจำกัด การปลูกรากฟันเทียม

ข้อดีรากฟันเทียม

• ทดแทนฟันแท้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความสวยงาม ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว และความรู้สึกในการเคี้ยวอาหาร
• มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าฟันปลอมแบบอื่นๆ
• ช่วยลดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่อาจตามมาจากการสูญเสียฟันแท้ เช่น ปัญหาการสบฟัน ปัญหาการเคี้ยวอาหาร ปัญหาการพูด และปัญหาสุขภาพเหงือก

ข้อจำกัดในการรักษา

• ค่าใช้จ่ายสูง
• ใช้เวลาในการรักษานาน
• มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ กระดูกขากรรไกรไม่แข็งแรงเพียงพอ หรือการหลวมของรากฟันเทียม

ก่อนตัดสินใจทำรากฟันเทียม ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและวางแผนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การทำรากฟันเทียมราคาเท่าไหร่

ราคาการทำรากฟันเทียม ที่ Dentique Clinic

 1. ITI : 79,000-95,000 บาท
 2. Stent : 2,000 บาท

ทำไมควร ทำรากฟันเทียม ที่ Dentique Clinic

Dentique Clinic เป็นคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เชี่ยวชาญด้านการทำรากฟันเทียมโดยเฉพาะ มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ Dentique Clinic เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับการทำรากฟันเทียม

เหตุผลหลักที่ควรเลือก Dentique Clinic

1. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ:

ทันตแพทย์ทุกท่านที่ Dentique Clinic ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะด้านรากฟันเทียม แพทย์จะประเมินสภาพช่องปากอย่างละเอียด วางแผนการรักษาที่เหมาะสม และดูแลอย่างใกล้ชิด

2. เทคโนโลยีทันสมัย:

Dentique Clinic ลงทุนในเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดสำหรับการทำรากฟันเทียม เช่น เครื่อง CT Scan 3D ช่วยให้การวางแผนการรักษาแม่นยำ เครื่อง X-ray 3D ช่วยให้เห็นภาพรากฟันและกระดูกขากรรไกรได้ชัดเจน และระบบ CAD/CAM ช่วยให้ผลิตครอบฟันที่ได้มาตรฐานและพอดี

3. วัสดุคุณภาพสูง:

Dentique Clinic เลือกรากฟันเทียมและวัสดุที่ใช้จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ปลอดภัย ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

4. บริการมาตรฐาน:

Dentique Clinic ให้ความสำคัญกับบริการ ใส่ใจทุกรายละเอียด มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ

5. รีวิวจากผู้ใช้จริง:

Dentique Clinic มีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากมาย แสดงถึงความพึงพอใจในผลลัพธ์และบริการ

แจ้งว่ามาจาก Website เพื่อรับโปรฯ

รายการ

ค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

 

1.ขูดหินปูน

1,400-1,800

2.อุดฟัน Amalgam

1,000-2,100

3.อุด Composite

1,200-3,800

4.ถอนฟัน

1,500-3,500

5.X-RAY

200-1,000

ทันตกรรมเด็ก

 

1.ขัดเคลือบฟลูออไรค์

900

2.เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม

600

3.เคลือบหลุมร่องฟันแท้

800

4.ถอนฟัน

500-800

5.อุดฟันน้ำนม Amalgam

900-1,800

6.อุดฟันน้ำนม Composite

1,200-2,000

7.ครอบฟันน้ำนม

4,000

8.รักษารากฟันน้ำนม

4,000-4,500

ทันตกรรมจัดฟัน

 

1.จัดฟัน

60,000-95,000

2.รีเทนเนอร์

3000-3,500

3.ทำประวัติจัดฟัน

1,000

ทันตกรรมรากเทียม

 

1.ITI

79,000-95,000

2.Stent

2,000

ทันตกรรมรักษาราก

 

1.รักษารากฟันหน้า

8,000-10,000

2.รักษารากฟันหลัง

10,000-14,000

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

1.study Model

1,000

2.ครอบฟัน

18,000-26,000

3.ฟันปลอมถอดได้

4,000-20,000

4.veneer

13,000

 “เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมั่นใจจนไม่อยากหุบยิ้ม” 

เราจึงคัดสรรทันตแพทย์มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรมการรักษา และทันตกรรมด้านความสวยงาม

Dentique Dental Care พร้อมแล้วที่จะช่วยเสริมบุคลิกภาพของคุณให้โดดเด่นยิ่งกว่าเคย
เติมเต็มความต้องการของคุณ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และเครื่องมือทันสมัยผสานกับความเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา

แจ้งว่ามาจาก Website เพื่อรับโปรฯ

ขอบคุณ ทุกๆรีวิว ที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะ

ความแตกต่างระหว่าง การทำรากฟันเทียมราคาถูก กับ การทำรากฟันเทียมที่แพงกว่า

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทำรากฟันเทียมราคาถูกกับการทำรากฟันเทียมที่แพงกว่า  ได้แก่

วัสดุที่ใช้ทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมทำจากวัสดุหลายประเภท เช่น ไททาเนียม เซอร์โคเนียม และพลาสติก รากฟันเทียมที่ทำจากวัสดุไททาเนียมเป็นวัสดุที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีความเข้ากันได้กับร่างกายสูง แต่ก็มีราคาสูงกว่ารากฟันเทียมที่ทำจากวัสดุอื่น 

ประเภทของรากฟันเทียม

รากฟันเทียมมีหลายประเภท เช่น รากฟันเทียมแบบธรรมดา รากฟันเทียมแบบทันที รากฟันเทียมแบบ Mini-implant และรากฟันเทียมแบบ All-on-4 รากฟันเทียมแบบธรรมดาเป็นรากฟันเทียมประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีราคาไม่แพง แต่ใช้เวลาในการปลูกถ่ายนานกว่ารากฟันเทียมประเภทอื่น 

ฝีมือของทันตแพทย์ 

ฝีมือของทันตแพทย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำรากฟันเทียม ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำรากฟันเทียมจะสามารถประเมินสภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

สถานที่ทำรากฟันเทียม

สถานที่ทำรากฟันเทียมก็มีความสำคัญเช่นกัน คลินิกทันตกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีมาตรฐานและความปลอดภัยในการรักษาสูง

เปรียบเทียบรากฟันเทียม สะพานฟัน ฟันปลอมถอดได้

รากฟันเทียม vs สะพานฟัน

รากฟันเทียม และ สะพานฟัน เป็นวิธีทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่มีวิธีการทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

รากฟันเทียม

 • เป็นการฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เหมือนรากฟันธรรมชาติ
 • รองรับครอบฟันเดี่ยวหรือสะพานฟัน
 • ช่วยให้เคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • รักษาโครงสร้างกระดูกขากรรไกร
 • ดูแลรักษาง่าย
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน

สะพานฟัน

 

 • เป็นการครอบฟัน 2 ซี่ ที่อยู่ข้างๆ ช่องว่าง เพื่อยึดฟันเทียม 1 ซี่
 • ไม่ต้องผ่าตัดฝังรากเทียม
 • ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า
 • มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ข้อเปรียบเทียบ

 

หัวข้อ

รากฟันเทียม

สะพานฟัน

วิธีการ

ฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร

ครอบฟัน 2 ซี่ ยึดฟันเทียม 1 ซี่

ระยะเวลา

3-6 เดือน

1-2 เดือน

ค่าใช้จ่าย

สูง

ปานกลาง

การดูแลรักษา

ง่าย

ยากกว่า

อายุการใช้งาน

ยาวนาน

ปานกลาง

ผลลัพธ์

ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

สรุป

 • รากฟันเทียมมีประสิทธิภาพสูง ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • สะพานฟันใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ดูแลรักษายากกว่า มีอายุการใช้งานสั้นกว่า

การเลือกระหว่างรากฟันเทียมและสะพานฟัน

 • ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปาก สุขภาพโดยรวม งบประมาณ และความต้องการของผู้ป่วย
 • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและรับคำแนะนำที่เหมาะสม

รากฟันเทียม vs ฟันปลอมถอดได้

รากฟันเทียม และ ฟันปลอมถอดได้ เป็นวิธีทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่มีวิธีการทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

รากฟันเทียม

 • เป็นการฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เหมือนรากฟันธรรมชาติ
 • รองรับครอบฟันเดี่ยวหรือสะพานฟัน
 • ช่วยให้เคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • รักษาโครงสร้างกระดูกขากรรไกร
 • ดูแลรักษาง่าย
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน

ฟันปลอมถอดได้

 • มีทั้งแบบเต็มปากและแบบบางส่วน
 • ยึดติดกับเหงือกด้วยแรงดูด หรือ กาว
 • ถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
 • มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
 • ดูแลรักษาง่าย

ข้อเปรียบเทียบ

 

หัวข้อ

รากฟันเทียม

ฟันปลอมถอดได้

วิธีการ

ฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร

ยึดติดกับเหงือกด้วยแรงดูด หรือ กาว

ระยะเวลา

3-6 เดือน

1-2 เดือน

ค่าใช้จ่าย

สูง

ต่ำ

การดูแลรักษา

ง่าย

ง่าย

อายุการใช้งาน

ยาวนาน

5-10 ปี

ผลลัพธ์

ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

สรุป

 • รากฟันเทียมมีประสิทธิภาพสูง ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • ฟันปลอมถอดได้มีค่าใช้จ่ายน้อย ดูแลรักษาง่าย แต่มีอายุการใช้งานสั้นกว่า และอาจไม่สะดวกเท่า

การเลือกระหว่างรากฟันเทียมและฟันปลอมถอดได้

 • ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปาก สุขภาพโดยรวม งบประมาณ และความต้องการของผู้ป่วย
 • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและรับคำแนะนำที่เหมาะสม

เพิ่มเติม

 • รากฟันเทียมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานและความสวยงามที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 • ฟันปลอมถอดได้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทำรากฟันเทียมได้

การเตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก: พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากโดยละเอียด เอกซเรย์ช่องปาก อุดฟัน ถอนฟันที่ผุ หรือ รักษาโรคเหงือกก่อนทำรากฟันเทียม
 2. ตรวจสุขภาพโดยรวม: แจ้งแพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัว ยาที่รับประทาน และ อาการแพ้ เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษา
 3. เตรียมเอกสาร: บัตรประชาชน ประกันสุขภาพ เอกสารการรักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
 4. งดสูบบุหรี่: ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 5. เตรียมอาหารอ่อน: เตรียมอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม นม ซุป ไว้ทานหลังการผ่าตัด
 6. เตรียมยา: เตรียมยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ (ตามแพทย์สั่ง)
 7. พักผ่อนให้เพียงพอ: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 1 คืนก่อนการผ่าตัด
 8. แจ้งญาติ: แจ้งญาติหรือเพื่อนให้มา ในวันที่ผ่าตัด
 9. เตรียมอุปกรณ์: เตรียมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน น้ำเกลือ เจลประคบเย็น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดหน้า
 10. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง:

 • งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารบริเวณที่ผ่าตัด
 • แจ้งแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ เช่น บวม แดง อักเสบ เจ็บปวด
 • การเตรียมตัวที่ดี จะช่วยให้การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมราบรื่น และ ช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว

วิธีดูเเลฟันหลังทำ รากฟันเทียม

1. แผลผ่าตัด:
 • ประคบเย็นบริเวณแก้ม 15 นาที สลับกับพัก 15 นาที ใน 24 ชั่วโมงแรก
 • บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ ทุกครั้งหลังการรับประทานอาหาร
 • งดแปรงฟันบริเวณแผลผ่าตัด 2-3 วันแรก
 • แปรงฟันบริเวณอื่นอย่างเบามือด้วยแปรงขนนุ่ม
 • ใช้ไหมขัดฟันอย่างระมัดระวัง
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารบริเวณแผลผ่าตัด
 • งดสูบบุหรี่
 • สังเกตอาการผิดปกติ เช่น บวม แดง อักเสบ เจ็บปวด และแจ้งแพทย์ทันที
2. สุขอนามัยช่องปาก:
 • แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น โดยใช้แปรงขนนุ่ม
 • ใช้ไหมขัดฟันวันละ 1 ครั้ง
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่ปราศจากแอลกอฮอล์
 • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและทำความสะอาดรากฟันเทียมเป็นประจำ
3. อาหาร:
 • ทานอาหารอ่อนๆ ในช่วง 7 วันแรก
 • หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว เผ็ด ร้อน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผ่านหลอด
 • เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
4. กิจกรรม:
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆ ใน 7 วันแรก
 • หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนบริเวณแผลผ่าตัด
5. ยา:
ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
6. ติดตามผล:
 • พบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อติดตามผลและตรวจสอบรากฟันเทียม
 • การดูแลรักษาที่ดี จะช่วยให้รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน และ ช่วยให้สุขภาพช่องปากดี
เพิ่มเติม
 • แนะนำให้ใช้แปรงสีฟันสำหรับรากฟันเทียม
 • แนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษสำหรับรากฟันเทียม
 • แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่เหมาะกับรากฟันเทียม
 • แนะนำให้พบแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ
การทำรากฟันเทียม เป็นวิธีทดแทนฟันที่สูญเสียไป ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม และ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ แต่จำเป็นต้องดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน

คำถามที่พบบ่อย เรื่องการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ปี ขึ้นไป  หรือ อาจอยู่ได้ตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 1. สุขภาพช่องปาก: การรักษาความสะอาดช่องปากที่ดี  แปรงฟัน   ใช้ไหมขัดฟัน   บ้วนน้ำยาบ้วนปาก   ตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจำ   จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย   ป้องกันโรคเหงือก   ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของรากฟันเทียม
 2. วัสดุที่ใช้: รากฟันเทียมที่ผลิตจากไทเทเนียม   มีอายุการใช้งานยาวนาน   ทนทาน   เข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อในร่างกาย
 3. เทคนิคการฝัง: ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ   จะสามารถฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ   อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม   ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
 4. พฤติกรรม: การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อรากฟันเทียม   เช่น   การเคี้ยวอาหารแข็ง   การสูบบุหรี่   การกัดฟัน   จะช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
 5. สุขภาพโดยรวม: ผู้ที่มีสุขภาพดี   ไม่มีโรคประจำตัว   จะช่วยให้อายุการใช้งานของรากฟันเทียมยาวนาน

การดูแลรักษาที่ดี จะช่วยให้รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน   และ ช่วยให้สุขภาพช่องปากดี

อย่างไรก็ตาม รากฟันเทียมก็อาจเกิดปัญหาได้   เช่น   รากฟันเทียมโยก   รากฟันเทียมอักเสบ   ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์

 • โดยทั่วไปแล้ว อายุ 18 ปีขึ้นไป   สามารถทำรากฟันเทียมได้   แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย   สุขภาพช่องปาก   และ   ความแข็งแรงของกระดูกขากรรไกร
 • เด็กและวัยรุ่น   กระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโต   ไม่ควรทำรากฟันเทียม
 • ผู้สูงอายุ อาจมีโรคประจำตัว   หรือ กระดูกขากรรไกรบาง จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียด
 • ก่อนทำรากฟันเทียม   ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ เกี่ยวกับความเหมาะสม และความเสี่ยง

ปัจจัยที่แพทย์จะพิจารณา

 • สุขภาพช่องปาก ต้องไม่มีโรคเหงือก ฟันผุ หรือ ปัญหาช่องปากอื่นๆ
 • กระดูกขากรรไกร ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ
 • สุขภาพโดยรวม ต้องแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการรักษา
 • ความต้องการของผู้ป่วย

การทำรากฟันเทียม มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ทดแทนฟันที่สูญเสียไป: รากฟันเทียมทำหน้าที่เหมือนรากฟันธรรมชาติ ช่วยให้สามารถใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น   ไม่ต้องถอด   ใช้งานสะดวก
 • ฟังก์ชั่นการใช้งานใกล้เคียงฟันธรรมชาติ:   ช่วยให้สามารถบดเคี้ยวอาหาร   พูด   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 • สวยงาม:   ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม   เพิ่มความมั่นใจ
 • สุขภาพช่องปากดีขึ้น:   ช่วยป้องกันปัญหาการล้มของฟันข้างเคียง   กระดูกขากรรไกรไม่ยุบ
 • อายุการใช้งานยาวนาน:   รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน   10 ปีขึ้นไป   หรือ   อาจอยู่ได้ตลอดชีวิต
 • ดูแลรักษาง่าย:   แปรงฟัน   ใช้ไหมขัดฟัน   บ้วนน้ำยาบ้วนปาก   เหมือนฟันธรรมชาติ
 • เพิ่มคุณภาพชีวิต:   ช่วยให้ทานอาหาร   พูด   ได้อย่างสะดวก   เพิ่มความมั่นใจ

แจ้งว่ามาจาก Website เพื่อรับโปรฯ

บรรยากาศคลินิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top