เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถ้าใครจำได้ กรมอนามัยเค้าออกมาเตือน […]