ฟันร้าวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขีดเล็กๆ ไปจนถึงขีดยาวถึงโพรงประสาทฟัน

การรักษาจึงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อาจเป็นไปได้ตั้งแต่การอุดฟันไปจนถึงการรักษารากฟัน หรือถ้าเป็นมากอาจจะต้องถอนฟันซี่นั้นออก

ด้วยเหตุนี้ การตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ทันตแพทย์พบอาการที่ผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งการรักษาก็จะทำได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย

ฉะนั้นถ้ามีอาการปวดฟันต่อเนื่องจนต้องพยายามเคี้ยวอาหารอยู่ข้างเดียว ก็อย่ารีรอ รีบไปพบทันตแพทย์โดยด่วน เพราะว่าคุณอาจจะมีฟันร้าว หรือฟันแตกได้