“ เดนทีค เดนทัล แคร์ พร้อมดูแล รอยยิ้ม ของลูกน้อย” อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญในการดูแลช่องปากน้อยๆ ของลูกรัก โดยมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กที่มีความเข้าใจธรรมชาติฟันของเด็กเป็นอย่างดี  ทำให้เดนทีค เดนทัล แคร์ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองมากมาย จากการช่วยส่งเสริมสุขภาพฟันและรอยยิ้มของเด็กๆ